In het Bestuursprogramma 2014-2018link naar pdf bestand heeft het college de wens geuit voor een integrale (stedenbouwkundige) visie voor het centrumgebied van Dalfsen.

 Deze visie was belangrijk omdat het Waterfront werd gebouwd. Dalfsen kreeg door de bouw van woningen, winkels en appartementen in het Waterfront een betere aansluiting met de Vecht. In het centrum kwam ook een aantal gemeentelijke gebouwen vrij. De wens is dat het Waterfront en de historische kern door hun harmonieuze samenhang als één dorpshart gaan functioneren. Om dat te bereiken is een lange termijnvisie voor de komende 25 jaar opgesteld, de Centrumvisie.  

Door een samenwerking  tussen verenigingen (Ondernemend Dalfsen, Plaatselijk Belang Dorp Dalfsen, Historische Kring Dalfsen en de stichting Vrienden van Dalfsen) is het rapport ‘Typisch Dalfsen’link naar pdf bestand tot stand gekomen. Dit rapport was een inspiratiebron voor de Centrumvisie.  

Gevonden wat u zocht?