In december 2022 zijn de cijfers over parkeerdruk en parkeermotieven in het centrum van de kern Dalfsen geactualiseerd (zie de documenten bij punt 1 en 2 hieronder). Voor het project Klimaatwinkelstraat zijn in februari 2023 de resultaten van dit parkeeronderzoek geanalyseerd om het aantal parkeerplaatsen in het ontwerp te onderbouwen. Hieronder worden de analyses en resultaten toegelicht (zie film bij punt 4) 

Gevonden wat u zocht?