Om tot de Centrumvisie te komen is een uitvoerig participatietraject met inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen uit Dalfsen doorlopen.

De gemeenteraad stelde op 27 november 2017 de Centrumvisie ‘Dalfsen Dorp aan de Vecht’ vast. In deze visie staan kaders voor de ontwikkelingen in het centrum van Dalfsen voor de komende 25 jaar. De centrumvisie geeft op hoofdlijnen een beeld van de toekomst van het centrum: wat vinden we belangrijk en welke richting willen we op? De Centrumvisie maakt onderdeel uit van de Omgevingsvisie van de gemeente Dalfsen. 

Dit is wat we met de Centrumvisie willen bereiken: 

‘In de komende 20 tot 25 jaar vormt het dorpshart van Dalfsen een levendig, onderscheidend en duurzaam centrum met een dorps karakter en een groene  signatuur, waar het aantrekkelijk winkelen, wonen, werken en recreëren is. Het Waterfront en de historische kern functioneren door hun harmonieuze samenhang als één dorpshart waarbinnen de kwaliteiten van ieder onderdeel elkaar versterken.’

Gevonden wat u zocht?