Maandag 18 september starten de werkzaamheden aan de Klimaatwinkelstraat in het centrum van Dalfsen. De Klimaatwinkelstraat bestaat uit de Prinsenstraat en het Kerkplein. In opdracht van de gemeente Dalfsen worden deze straten ingericht als een aantrekkelijk en grotendeels autovrij gebied. Er komt meer aandacht voor groen, ontmoetingsplekken, fietsers en wandelaars en het vasthouden en afvoeren van hemelwater.

Alles blijft bereikbaar tijdens werkzaamheden

Tijdens de werkzaamheden blijven alle woningen, winkels en andere voorzieningen bereikbaar voor voetgangers en mensen met een beperking. Ook met de (brom)fiets kunt u door de Prinsenstraat en het Kerkplein. Afhankelijk van de werkzaamheden kan het zijn dat u soms even moet afstappen.

Straten niet altijd toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer

De werkzaamheden vinden niet overal tegelijkertijd plaats. Waar werkzaamheden plaatsvinden is gemotoriseerd verkeer (motor, auto, bus en vrachtauto) niet toegestaan. Door middel van borden en afzettingen informeren wij u hierover. Voor het laden en lossen in het gebied gelden uitzonderingen. Hierover zijn inwoners en ondernemers inmiddels geïnformeerd.

Planning

Maandag 18 september 2023 starten de voorbereidende werkzaamheden met de vernieuwing van het elektriciteits-, gas- en waternetwerk. Vanaf maandag 30 oktober 2023 start het bouwteam (gemeente Dalfsen en Roelofs Den Ham) met onder andere de aanleg van nieuw rioleringsstelsel en nieuw straatwerk. Zoals het nu lijkt is het project in november 2024 klaar. De werkzaamheden vinden plaats van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 18.00 uur.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het ontwerp, de planning en de exacte werkzaamheden? Kijk dan op: centrumplandalfsen.nl/klimaatwinkelstraat. Ook bent u van harte welkom tijdens de wekelijkse inloopmiddag. Dit is iedere dinsdagmiddag tussen 14:00 en 16:00 uur in het projectkantoor aan de Molendijk 9 in Dalfsen (oude politiebureau).

De Klimaatwinkelstraat wordt mede mogelijk gemaakt door middelen vanuit de Regio Deal regio Zwolle.