In de komende 20 tot 25 jaar vormt het dorpshart van Dalfsen een levendig, onderscheidend en duurzaam centrum met een dorps karakter en een groene signatuur. Een centrum waar het aantrekkelijk winkelen, wonen, werken en recreëren is.

De Klimaatwinkelstraat is het eerste deelproject van het overkoepelende Centrumplan dat wordt aangepakt. Het Waterfront en de historische kern functioneren door hun harmonieuze samenhang als één dorpshart waarbinnen de kwaliteiten van ieder onderdeel elkaar versterken.

Let op: het inloopspreekuur voor de klimaatwinkelstraat komt te vervallen in week 52 en week 1.

Het ontwerp van de Klimaatwinkelstraat

De Klimaatwinkelstraat wordt ingericht als een aantrekkelijk en grotendeels autovrij winkel-verblijfsgebied. In het ontwerp is veel aandacht voor groen, ontmoetingsplekken, fietsers en wandelaars en het vasthouden en afvoeren van hemelwater. Het definitieve ontwerp en andere relevante documenten vindt u hier: www.centrumplandalfsen.nl/documenten

De gemeenteraad bepaalde in januari 2022 dat de Klimaatwinkelstraat (Prinsenstraat en Kerkplein) het eerste project van het Centrumplan is dat uitgewerkt en uitgevoerd wordt. Op 26 juni 2023 stemde de gemeenteraad in met het ontwerp. Wel dienden CDA en Gemeentebelangen een amendement in (voorstel tot wijziging). In het persbericht leest u meer over deze wijzigingen op het definitieve ontwerp.

Planning en uitvoering

Vanaf maandag 18 september 2023 (week 38) starten de werkzaamheden. En - zoals het nu lijkt - ronden we de werkzaamheden in de eerste week van november 2024 (week 45) af. Gedurende de hele uitvoeringsperiode blijven alle panden (winkels, woningen en overige voorzieningen) bereikbaar voor voetgangers en mindervaliden. Lees de pagina met de planning en uitvoeringswerkzaamheden.

Kom langs op het inloopspreekuur

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u iets met ons bespreken?

Kom langs in het voormalig politiebureau aan de Molendijk 9, Dalfsen. In dit projectkantoor kunt u op de dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur terecht met al uw vragen over de Klimaatwinkelstraat. 

Voor vragen aan de gemeente stuurt een e-mail naar klimaatwinkelstraat@dalfsen.nl of telefoonnummer 14 0529.

Gevonden wat u zocht?