Tekening kerk met mensen zittend op bankje voor de kerk

Het definitieve ontwerp voor de inrichting van de Klimaatwinkelstraat in Dalfsen is op 31 oktober 2023 officieel vastgesteld door het college. Het aanvankelijke definitieve ontwerp was in de raadsvergadering van 26 juni 2023 al aangenomen, waarbij de raad een aantal aandachtspunten heeft meegegeven. Deze hebben geleid tot bruikbare aanpassingen. Bovendien is nauw samengewerkt met de monumentencommissie over de ruimte rondom Rijksmonument de Grote Kerk.

In het aanvankelijke definitieve ontwerp voor de Klimaatwinkelstraat in Dalfsen is daarom een aantal aanpassingen doorgevoerd. Om de omgeving van het cultureel erfgoed van de Grote Kerk te beschermen wordt om de kerk een (zit)muur rond het groen geplaatst. Een superkolk wordt toegevoegd om water bij extreme situaties versneld af te voeren. En ook de afwatering van het dak van de kerk wordt afgevoerd naar de openbare ruimte en de superkolk. Ook is rond de kerk een aantal parkeerplaatsen toegevoegd, waardoor het totaal aantal parkeerplaatsen uitkomt op zestien. Verder is een aantal groenvakken op het Kerkplein verplaatst, vergroot of gewijzigd. Aanvullend is er in de plannen meer aandacht voor het hergebruik van bestratingsmateriaal.

Duurzame winkelstraat met ontmoetingsplek

Klimaatverandering en de gevolgen ervan hebben de aandacht in de gemeente Dalfsen. In de Klimaatwinkelstraat komt er bijvoorbeeld meer groen. Dat zorgt ervoor dat de straten minder opwarmen tijdens de hete zomerdagen omdat er eenvoudigweg minder verharding ligt. Verder is er meer ruimte om regenwater vast te houden en af te voeren. Hierdoor wordt overlast door stortbuien beperkt. Daarbij wordt de Klimaatwinkelstraat meer gericht op ontmoeten, het centrum is grotendeels autovrij. Bij de kerk is er gelegenheid om op het muurtje plaats te nemen, een potje schaak te spelen of een broodje te eten. Rondom de kerk is het groen en komt er meer beplanting.

Werkzaamheden gestart

Aannemer Roelofs uit Den Ham is maandag 30 oktober gestart met werkzaamheden aan de Molendijk. Vanaf daar gaan de werkzaamheden richting het Kerkplein en vervolgens van Noord naar Zuid de Prinsenstraat in. De precieze planning in fases, staat op de site van de gemeente. De Klimaatwinkelstraat moet eind 2024 gereed zijn en is het eerste deel van het bredere Centrumplan. Binnen dit Centrumplan vinden in de komende jaren ook nog andere ontwikkelingen plaats, onder andere binnen de gebieden Parochietuin en Oostpoort.

De Klimaatwinkelstraat wordt mede mogelijk gemaakt door middelen vanuit de Regio Deal regio Zwolle.

Meer informatie of vragen?

Lees meer over het centrumplan en de Klimaatwinkelstraat op www.centrumplandalfsen.nl. Heeft u vragen over de Klimaatwinkelstraat? Mail deze naar klimaatwinkelstraat@dalfsen.nl of kom langs op het inloopspreekuur in het voormalig politiebureau aan de Molendijk 9. Elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur kunt u hier terecht.