Donderdag 26 oktober 2023 gaf wethouder André Schuurman het officiële startsein op het Kerkplein voor de uitvoering van de Klimaatwinkelstraat in Dalfsen. Hij deed dit samen met leden van de werkgroep Centrumplan en de algemeen directeur van aannemer Roelofs, Gerard Hoiting.

Maandag gaat de eerste schop in de grond. De Prinsenstraat en het Kerkplein worden opnieuw ingericht als aantrekkelijk verblijfs- en winkelgebied. Er is aandacht voor een groene en duurzame inrichting en er wordt rekening gehouden met de leefbaarheid van de winkelstraat. De Klimaatwinkelstraat is onderdeel van het overkoepelende Centrumplan Dalfsen.

‘Het is een intensief project waar we ook naar de toekomst toe samen met betrokkenen aan willen blijven werken.’ 

Wethouder André Schuurman opende met een welkomstwoord: ‘Ondanks dat de nutsbedrijven even geleden al zichtbaar zijn begonnen, is maandag toch echt de start van onze werkzaamheden voor de Klimaatwinkelstraat. Na intensief overleg, kan nu echt de schop in de grond. We gaan toe naar een centrum waar het prettig winkelen en verblijven is, met vergroening en zoveel mogelijk autoloos. Tot het zover is, kunnen we enige hinder voor inwoners en ondernemers niet volledig voorkomen. De gemeente en Roelofs werken samen om dat te minimaliseren. De winkels blijven gewoon bereikbaar.’

Schuurman sprak ook zijn waardering uit voor de inzet van de werkgroep Centrumplan. ‘Het is een intensief project waar we ook naar de toekomst toe samen met betrokkenen aan willen blijven werken.’ Waarna hij het woord gaf aan mevrouw Fenneke Goutbeek die sprak namens de werkgroep waar ook Historische Kring, Plaatselijk Belang, Vrienden van Dalfsen, ondernemers en het bewonersplatform in zijn vertegenwoordigd. 

‘Wacht niet tot verandering jou in gang zet.’

Mevrouw Fenneke Goutbeek is inwoner en vanuit die betrokkenheid vanaf het begin aangesloten bij de werkgroep. Zij gaf een historisch inkijkje en verhaalde over een bestek uit 1739 waarin werd aangegeven dat het leiendak van de Grote Kerk reparatie behoefde. Goutbeek: ‘Dalfsen was een klein dorp met een kleine kern en wat bedrijfjes en boerderijen. Inmiddels 284 jaar later behelst het dorp zo’n 15.000 inwoners. Dat vraagt om veranderingen. Hoe die veranderingen er dan uit moeten zien, daar zijn uiteraard vele meningen over, nu nog. Het is de kunst met elkaar te blijven spreken, elkaars mening te horen en begrip te brengen. En daarnaast een keus te maken, richting te geven en te onderzoeken hoe we met de werkgroep en betrokken tot het ideale plaatje te komen. Want wacht niet tot de verandering jou in gang zet. Daarom is participatie vanaf het begin van groot belang.’ Besluit zij haar betoog.

‘We gaan er samen iets moois van maken’

Tot slot gaf directeur Hoiting van Roelofs aan dat hij uitkijkt naar maandag en de eerste schop de grond in kan. Hij schetste het eindbeeld waar water goed wordt gescheiden en regenwater op de juiste manier wordt afgevoerd. Er meer aandacht is voor biodiversiteit waardoor het meer koeling geeft tijdens hete dagen, het prettiger verblijven is in het centrum en er meer verteerd wordt in horeca en winkels. Hoiting ‘Na intensief plannen maken, kan de samenwerking nu echt beginnen. We gaan er samen iets moois van maken.’ Waarna de wethouder samen met de leden van de werkgroep Centrumplan en Hoiting het bouwbord met toekomstbeeld onthulde. 

Duurzame winkelstraat  

Aannemer Roelofs uit Den Ham start maandag 30 oktober met het bouwteam vanaf de Molendijk. Vanaf daar gaat het richting Kerkplein en vervolgens van Noord naar Zuid de Prinsenstraat in. De precieze planning in fases, staat op de site van de gemeente. Er is nog tot het laatste moment gewerkt aan het definitieve ontwerp. Met name rondom het Kerkplein is er nog het een en ander gewijzigd ten opzichte van eerdere ontwerpen. Denk aan het toevoegen van een zitmuurtje bij de Grote Kerk en rondom deze kerk meer groen en beplanting. Ook is er een superkolk toegevoegd die ervoor zorgt dat het water bij extreme situaties versneld afvoert. De Klimaatwinkelstraat moet eind 2024 gereed zijn en is het eerste deel van het bredere Centrumplan. Binnen dit Centrumplan vinden in de komende jaren ook nog andere ontwikkelingen plaats binnen de gebieden Parochietuin en Oostpoort. 

De Klimaatwinkelstraat wordt mede mogelijk gemaakt door middelen vanuit de Regio Deal regio Zwolle. 

Meer informatie of vragen?

Lees meer over het centrumplan en de Klimaatwinkelstraat op www.centrumplandalfsen. Heeft u vragen over de Klimaatwinkelstraat? Mail deze naar klimaatwinkelstraat@dalfsen.nl of kom langs op het inloopspreekuur in het voormalig politiebureau aan de Molendijk 9, Dalfsen. Elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur kunt u hier terecht.